Jan Říha
Plničky a plnicí linky

  • základní pístové plničky – samostatné
  • pístové plničky – s dopravníkem (poloautomatické)
  • plničky s průtokoměry
  • napouštěcí ventily s váhou nebo s průtokoměry
  • samostatné svářečky (přivařování víček na plast. kelímky)
  • řadové plničky - automatické
  • karuselové plničky - automatické
  • plnicí linky

Zobrazit katalogové listy

Balicí technika - Plničky