Jan Říha
Dopravní a manipulační zařízení

 • válečkové tratě
 • pásové dopravníky a elevátory
 • dopravníky a elevátory s modulárními a destičkovými pásy
 • pletivové a řetězové dopravníky a elevátory
 • řemenové dopravníky
 • vertikální dopravníky
 • otočné kruhové stoly
 • seřazovací a rozřazovací dopravníky
 • speciální dopravníky
 • přesuvové a manipulační mechanizmy
 • dopravní systémy a linky

Zobrazit katalogové listy

Dopravníky a manipulační zařízení