Jan Říha
Katalogové listy

Přehled katalogových listů naší společnosti Jan Říha s.r.o. - dopravní a balicí technika představujících typická zařízení. Nezahrnují zdaleka celý náš výrobní program a jsou průběžně doplňovány. Jednotlivé katalogové listy jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF.

Dopravní a manipulační zařízení

Katalogový list ke stažení PDF

Jednoduché pásové dopravníky a elevátory

Katalogový list ke stažení PDF

Dopravníky pásové pro potravinářský průmysl

Katalogový list ke stažení PDF

Dopravníky potravinářské pásové - lehká řada

Katalogový list ke stažení PDF

Elevátory pásové

Katalogový list ke stažení PDF

Dopravníky a elevátory s modulárními pásy

Katalogový list ke stažení PDF

Dopravníky a elevátory s pásy volta

Katalogový list ke stažení PDF

Elevátor žlabový přímý

Katalogový list ke stažení PDF

Dopravníky pro uzavírání kbelíků

Katalogový list ke stažení PDF

Vynášecí dopravníky

Katalogový list ke stažení PDF

Dopravníky pro gastro-provozy a jídelny

Katalogový list ke stažení PDF

Otočný stůl

Katalogový list ke stažení PDF

Dopravníky seřazovací a rozřazovací

Katalogový list ke stažení PDF

Dopravní systém na přepravky

Katalogový list ke stažení PDF

Průběžný válečkový regál

Katalogový list ke stažení PDF

Dopravníky pro kovárenskou výrobu

Katalogový list ke stažení PDF

Vyklápěč kotlíků

Katalogový list ke stažení PDF

Dopravní systém na dopravu a akumulaci palet

Katalogový list ke stažení PDF

Dopravník převyšovací

Balicí technika - Plničky

Katalogový list ke stažení PDF

Liniová plnička RSP11

Katalogový list ke stažení PDF

Pneumatická plnička RSP11

Katalogový list ke stažení PDF

Automatická karuselová plnička RSP 31